Udruga HERA

Sudjelovanje na online sastanku sa organizacijama Ženske mreže Hrvatske

Vijesti

Dana 17. srpnja 2023. godine sudjelovale smo na online sastanku sa organizacijama Ženske mreže Hrvatske na temu nasilja nad ženama na kojem su članice Ženske mreže Hrvatske planirale daljnje korake vezano za zagovaranje boljih politika i prakse vezano za tu temu te na kojem smo razgovarale o trenutnoj situaciji vezano za donošenje Nacionalne strategije protiv nasilja nad ženama te planirale daljnje zajedničke akcije i aktivnosti.