Udruga HERA

Održana online edukacija  u svrhu jačanja kapaciteta stručnih osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja sa temom “Prisilna kontrola”

Vijesti

Dana 10. lipnja   organiziran je drugi dio online edukacije u svrhu jačanja kapaciteta stručnih osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja sa temom “Prisilna kontrola” koju je održala dr.sc. Anita Lauri Korajlija.

Zašto je važno prepoznati prisilnu kontrolu? Radi se o ponašanju koje je ponavljano i/ili kontinuirano i može imati ozbiljne posljedice za žrtvu i djecu. Prisilna kontrola smanjuje moć žrtve da donosi odluke, što ograničava samostalnost i otežava odvajanje od zlostavljača. Prisilna kontrola može dovest i do povećane stope samoubojstava, samoozljeđivanja i zlouporabe psihoaktivnih tvari, pogoršanja mentalnog zdravlja, rizika za djecu u obitelji uključujući emocionalno i fizičko zlostavljanje.

Prisilna kontrola ne zahtjeva da se ono čime zlostavljač prijeti stvarno i dogodi – dovoljno je samo stvoriti uvjerenje da bi se moglo dogoditi.

Na edukaciji je sudjelovalo 26 predstavnika/ca institucija i OCD-a koje/i rade sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja. 

Edukacija je dio aktivnosti programa “Nisi sama” kojeg Udruga provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.