Home

U Općoj bolnici Koprivnica organizirano predavanje “Utjecaj traume na žrtve”

U petak 10.12. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizirano je u Općoj bolnici Koprivnici predavanje pod nazivom “Utjecaj traume na žrtve”. Predavanje je održao dr.sc. psihijatar Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče. Tijeko izlaganja istaknuto je da žrtve kaznenih djela mogu razviti različite psihološke, tjelesne i socijalne posljedice. Od psiholoških posljedica […]

Opširnije»

Održano online predavanje Suicid i ubojstvo: što možemo učiniti?

U ponedjeljak 06.12. 2021.godine Udruga “HERA”  Križevci organizirala je online predav[...]

Opširnije»

Organizirana javna akcija u Čazmi u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

U utorak 07.12.2021.godine na prostoru Gradske tržnice u Čazmi Udruga “HERA” Križevci[...]

Opširnije»

Održano predavanje Zaštita osoba koje rade sa žrtvama kaznenih djela

U petak 03.12.2021. godine organizirale smo online predavanje putem zoom aplikacije  pod nazivom &#[...]

Opširnije»

Održana javna akcija u Đurđevcu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

U četvrtak 23.11.2021. godine održana je povodom 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja na[...]

Opširnije»

Poziv na javnu akciju obilježavanja 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Udruga “HERA“ Križev[...]

Opširnije»

Održana Javna akcija u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U petak 12.11. 2021. godine tijekom Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke žup[...]

Opširnije»