Home

Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za članove mobilnih timova za suzbijanje trgovanja ljudima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem, u Opatiji, dana 27. i 28. veljače 2019. godine, organizirao Specijaliziranu obuku za članove/ice mobilnih timova s ciljem unaprjeđenja sustava pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Provedba navedenog treninga sukladna je provedbi mjera i ostvarenju ciljeva […]

Opširnije»

Sudjelovanje na partnerskom sastanku u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je 27. velja[...]

Opširnije»

Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za organizacije civilnoga društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 25. i 2[...]

Opširnije»

Sudjelovanje na okruglom stolu Ministarstva pravosuđa

22.02. povodom Europsog dana žrtava kaznenih djela Samostalni odjel za podršku žrtvama i svjedoci[...]

Opširnije»

Održana javna akcija u Koprivnici povodom 22.02. Europskog dana žrtava kaznenih djela

22. veljače obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Prema smjernicama Europske komisije[...]

Opširnije»