Udruga HERA

nekoliko riječi

o nama

naša priča

Udruga HERA je neprofitna, nevladina organizacija

osnovana s ciljem senzibiliziranja i educiranja javnosti o problematici nasilja u obitelji, borbe protiv nasilja u obitelji, humanitarnog rada, razvoja i poticanja kreativnosti žena te zdravstvene preventive i osvješćivanja aktualnih problema, a sve u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava, osobito žena i djece.

Aktivnosti i ciljevi ostvaruju se kroz

SOS telefon i savjetovalište.

Vizija

Stvaranje sustava društva jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i nasilja. Kvalitetno, građansko i demokratsko društvo.

Misija

Promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena i djece, pružanje psihološke i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja, razvoj i poticanje kreativnosti žena, osnaživanje žena za aktivno uključivanje u društveni život zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema, a sve u cilju unapređenja kvalitete života i razvoja civilnog društva.

Ciljevi

* borba protiv nasilja nad ženama i djecom, * senzibiliziranje i educiranje javnosti o problematici nasilja u obitelji, * razvoj i poticanje kreativnosti žena naše zajednice, zdravstvena preventiva i osvješćivanje aktualnih problema. * humanitarni rad.

Želite donirati sredstva?

Prepoznali ste rad naše Udruge i želite donirati određena financijska sredstva ili opremu kako bi naš rad bio što uspješniji?