Udruga HERA

Sudjelovanje na online sastanku u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Vijesti

Dana 14. srpnja 2023. godine smo sudjelovale na online sastanku u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Osnovna tema sastanka je bila planiranje aktivnosti u sljedećem ciklusu provedbe programa te izvještajne aktivnosti polugodišnjeg programa za 2023..
Program provode Ženska soba kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.
Više o Programu i kojoj organizaciji civilnog društva iz “Mreže podrške” se u kojoj županiji možete obratiti za pomoć i podršku ukoliko ste žrtva ili svjedok/inja kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, saznajte na web stranici Programa www.mrezapodrskeisuradnje.com.