Udruga HERA

Mjesec: travanj 2023.

Sudjelovanje na radionici na temu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu

Vijesti Sudjelovanje na radionici na temu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu Dana 27. travnja sudjelovale smo  na online izlaganju/radionici na temu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu.1.1.2023. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o radu koje, između ostalog, donose novine u vezi sadržaja ugovora o radu, rada na daljinu …

Sudjelovanje na radionici na temu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu Read More »

Sudjelovanje na konzultacijskoj radionici s ciljem sudjelovanja u izradi preporuka vezano uz primjenu pristupa Trauma Informed Care

Vijesti Sudjelovanje na konzultacijskoj radionici s ciljem sudjelovanja u izradi preporuka vezano uz primjenu pristupa Trauma Informed Care Dana 24.04.2023. smo sudjelovale na konzultacijskoj radionici s ciljem sudjelovanja u izradi preporuka vezano uz primjenu pristupa Trauma Informed Care (TIC), a koji se odnosi na primjenu pružanja podrške ženama koje su preživjele nasilje koji se temelji …

Sudjelovanje na konzultacijskoj radionici s ciljem sudjelovanja u izradi preporuka vezano uz primjenu pristupa Trauma Informed Care Read More »

Sudjelovanje na sastanku predstavnika i predstavnica sustava za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela

Vijesti Sudjelovanje na sastanku predstavnika i predstavnica sustava za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela Od 19. do 21. travnja 2023. godine u Tuhlju smo sudjelovale na sastanku predstavnika/ca sustava za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Prvi dan održan je jednodnevni sastanak predstavnika/ca Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, Odjela …

Sudjelovanje na sastanku predstavnika i predstavnica sustava za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela Read More »

Sudjelovanje na edukaciji u organizaciji Državne škole za javnu upravu “Prevencija i sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja”.

Vijesti Sudjelovanje na edukaciji u organizaciji Državne škole za javnu upravu “Prevencija i sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja”. Dana 20. i 21. travnja 2023.godine sudjelovale smo u Zagrebu na dvodnevnoj edukaciji u organizaciji Državne škole za javnu upravu “Prevencija i sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja”. Prvi dan se bazirao na temama ravnopravnosti spolova, predrasuda prema nasilju nad …

Sudjelovanje na edukaciji u organizaciji Državne škole za javnu upravu “Prevencija i sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja”. Read More »

Organizirano online predavanje “Prava djece žrtava u Hrvatskoj”

Vijesti Organizirano online predavanje “Prava djece žrtava u Hrvatskoj” Dana 17. travnja 2023.godine organizirale smo  s ciljem jačanja kapaciteta predstavnika/ca institucija i organizacija online predavanje “Prava djece žrtava u Hrvatskoj”. Predavanje je održala dr.sc. Lana Petö Kujundžić, sutkinja, Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske. Predavanje je sastavni dio aktivnosti programa „NISI SAMA-unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja …

Organizirano online predavanje “Prava djece žrtava u Hrvatskoj” Read More »

Kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja

Vijesti Kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” donosimo informacije o kaznenom djelu : ZLOUPORABA SNIMKE SPOLNO EKSPLICITNOG SADRŽAJA – ČLANAK 144.a KAZNENOG ZAKONA Ovo kazneno djelo uvedeno je šestom novelom Kaznenog zakona iz srpnja 2021. godine. Radi se o kaznenom djelu …

Kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja Read More »

Organizirano online predavanje  Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Vijesti Organizirano online predavanje  Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dana 13. travnja 2023.godine Udruga “HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u okviru provedbe  projekta „NOVI POČETAK“ organizirala je  online predavanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o obiteljskom nasilju te …

Organizirano online predavanje  Rodni proračun kao put k održivoj politici sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Read More »

Kaznena djela protiv privatnosti

Vijesti Kaznena djela protiv privatnosti U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ ovaj mjesec krećemo s objavom informacija o kaznenim djelima protiv privatnosti.  Žrtve svih kaznenih djela imaju pravo na besplatnu pomoć i podršku. Kaznena djela protiv privatnosti propisana su u Glavi XIV. Kaznenoq zakona. Kaznena djela protiv privatnosti su …

Kaznena djela protiv privatnosti Read More »