Udruga HERA

Sudjelovanje na konferenciji „Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu”

Vijesti

Dana 14. lipnja 2023. godine sudjelovale smo u Hotelu Academia u Zagrebu na konferenciji „Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu“. Konferencija je održana u organizaciji Ženske sobe te Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Cilj konferencije bio je predstaviti osnovne rezultate provedenih istraživanja o položaju i pravima žrtava kaznenih djela, ali i pokrenuti diskusiju o važnim područjima za žrtve kaznenih djela kao što su provedba pojedinačne procjene žrtava, upućivanje žrtava u njihova prava i službe za podršku, te primjeni Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela.

Na konferenciji su izlaganja održali:

• Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag. iur., Ženska soba
• Aleksandra Ivanković, zamjenica izvršnog direktora organizacije Victim Support Europe
• prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
• izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
• Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji, Ravnateljstvo policije
• mr. sc. Ljiljana Stipišić, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske
• Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Predsjednica odjela za mladež
• Maja Štahan, univ. bacc. rel. int., koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

Ključni zaključci održane konferencije su:

• Nužnost što ranijeg povezivanja žrtava kaznenih djela sa sustavom za podršku žrtvama kako bi im se osigurale informacije o pravima i adekvatna podrška;
• Širenje sustava za podršku žrtvama kaznenih djela;
• Osiguravanje sustava upućivanja u prava koji je prilagođen za žrtve kaznenih djela, jednostavnim jezikom i na razumljiv način, od strane svih dionika u sustavu;
• Osiguravanje provedbe pojedinačne procjene žrtava kaznenih djela, za svaku žrtvu svakog kaznenog djela;
• Kontinuirano provođenje edukacija o provedbi pojedinačne procjene žrtava kaznenih djela;
• Nužnost izmjena Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela i osiguravanje učinkovitog sustava za ostvarivanje te naknade;
• Osiguravanje tehničke opreme na svakom sudu za poseban način ispitivanja žrtava kaznenih djela;
• Osiguravanje posebnih čekaonica u zgradama sudova za žrtve kaznenih djela;
• Ubrzavanje kaznenih postupaka, posebice kod kaznenih djela s elementima nasilja.

Proteklih godina pitanje prava i položaja žrtava kaznenih djela postalo je pitanje od značajnijeg interesa stručne javnosti i usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima. Pitanje zaštite žrtava od ponovljene viktimizacije i traumatizacije prepoznato je kao jedno od ključnih područja u koje je potrebno daljnje ulaganje od strane svih dionika u sustavu. Međutim, usprkos navedenim pozitivnim promjenama, i dalje postoje problemi u praksi i nestandardizacija u postupanju i ostvarivanju prava žrtava kaznenih djela.