Udruga HERA

Sudjelovanje na konferenciji UTJECAJ JAVNIH POLITIKA NA KVALITETU OBITELJSKOG I RADNOG ŽIVOTA – strukturirani dijalog o demografskim trendovima i potrebama

Vijesti

Dana 24. svibnja 2023. godine sudjelovale smo na konferenciji UTJECAJ JAVNIH POLITIKA NA KVALITETU OBITELJSKOG I RADNOG ŽIVOTA – strukturirani dijalog o demografskim trendovima i potrebama u hotelu Academia u Zagrebu.

Na konferenciji su predstavljeni prijedlozi smjernice za razvoj javnih politika, u izlaganjima je istaknuta važnost uključivanja i aktivnog doprinosa svih članova/ica kućanstava u raspodjeli kućanskih poslova, mentalnog rada te brige o djeci i starijima, a održana je i panel rasprava „Potrebe i senzibilizacija poslodavaca kao aktera za postizanje ravnoteže privatnog i poslovnog“.

Konferencija se održala u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (85%) i proračuna Republike Hrvatske (15%). Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva uključenih u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki Republike Hrvatske.

Nositeljica ovog projekta je udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga ‘HERA’ Križevci – Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske