Udruga HERA

Mjesec: listopad 2021.

Sudjelovanja na dvodnevnom treningu: “Provedba civilnih kampanja za opće dobro i javno zagovaranje”

Vijesti Sudjelovanja na dvodnevnom treningu: “Provedba civilnih kampanja za opće dobro i javno zagovaranje” 26. i 27. listopada predstavnica udruge “HERA” Križevci sudjelovala je na dvodnevnom treningu: “Provedba civilnih kampanja za opće dobro i javno zagovaranje” u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori …

Sudjelovanja na dvodnevnom treningu: “Provedba civilnih kampanja za opće dobro i javno zagovaranje” Read More »

Održano online predavanje Psihološke posljedice nasilja nad ženama

Vijesti Održano online predavanje Psihološke posljedice nasilja nad ženama 26.listopada 2021.godine održano je online predavanje na temu “Psihološke posljedice nasilja nad ženama” u vremenu od 12 do 15 sati putem online aplikacije Microsoft teams. Cilj edukacije je bio podizanje razine svijesti i znanja o psihološkim posljedicama nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, posljedicama dugotrajnog nasilja, razlozima …

Održano online predavanje Psihološke posljedice nasilja nad ženama Read More »

Održan sastanak partnerskih organizacija u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na degrafsku sliku Hrvatske – prostori promjena”

Vijesti Održan sastanak partnerskih organizacija u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na degrafsku sliku Hrvatske – prostori promjena” 08. listopada 2021.godine sudjelovale smo na sastanku partnerskih organizacija u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku hrvatske-prostori promjena”.Nositelj projekta su B.a.B.e., …

Održan sastanak partnerskih organizacija u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na degrafsku sliku Hrvatske – prostori promjena” Read More »

Sudjelovanje na trodnevnoh edukaciji “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudelovanje u procesu javnih politika i zagovaranja”

Vijesti Sudjelovanje na trodnevnoh edukaciji “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudelovanje u procesu javnih politika i zagovaranja” 4., 5. i 6. listopada 2021. godine, predstavnice “HERE” Križevci sudjelovale su na trodnevnoj edukaciji „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja“ koja je održanau Zagrebu, Hotel Sheraton. Na edukaciji …

Sudjelovanje na trodnevnoh edukaciji “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudelovanje u procesu javnih politika i zagovaranja” Read More »