Udruga HERA

Sudjelovanje na partnerskom sastanku programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Vijesti

Dana 19.05.2023. godine sudjelovale smo na partnerskom sastanku programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” .
Ispred organizacije na sastanku su sudjelovale Marina Švagelj Jažić i Lana Peršin Štambuk.
***************************************************
Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” se provodi u 17 županija, a Udruga “HERA” program provodi u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Program provode Ženska soba kao nositelj te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.