Home

Poziv na javnu akciju obilježavanja 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Udruga “HERA“ Križevci u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije organizira javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Javna akcija održati će se u Đurđevcu, 25.11.2021. – četvrtak  u vremenu od 9,00 – 11,00 h u prostoru Gradske […]

Opširnije»

Održana Javna akcija u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

U petak 12.11. 2021. godine tijekom Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke žup[...]

Opširnije»

Održan partnerski sastanak u sklopu programa NISI SAMA – unapređenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja.

U utorak, 9.studenog 2021.godine  održale smo u Velikoj vijećnici Grada Križevci partnerski sast[...]

Opširnije»

Održan redovni mjesečni sastanak u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

10. studenog 2021.godine održan je redovni online mjesečni sastanak predstavnika/ca partnerskih or[...]

Opširnije»

Sudjelovanje na online edukaciji za jačanje kapaciteta organizacija o postupanjima u okviru sustava socijalne skrbi

25. listopada 2021.godine sudjelovale smo na online edukaciji za jačanje kapaciteta organizacija o [...]

Opširnije»

Sudjelovanje na dvodnevnom treningu: “Provedba civilnih kampanja za opće dobro i javno zagovaranje”

26. i 27. listopada predstavnica udruge “HERA” Križevci sudjelovala je na dvodnevnom tr[...]

Opširnije»

Održano online predavanje Psihološke posljedice nasilja nad ženama

26.listopada 2021.godine održano je online predavanje na temu “Psihološke posljedice nasilja[...]

Opširnije»