Udruga HERA

Sudjelovanje na Konferenciji KAKO USPJEŠNO ODGOVORITI NA PREPOZNATE POTREBE ŽENA KROZ LOKALNE JAVNE POLITIKE

Vijesti

Dana 30.listopada 2023.godine sudjelovale smo u Gradskoj vijećnici Grada Zagreba  na Konferenciji KAKO USPJEŠNO ODGOVORITI NA PREPOZNATE POTREBE ŽENA KROZ LOKALNE JAVNE POLITIKE . Na konferenciji su uvodno govorili/e:. Sanja Juras, Ženska mreža Hrvatske, Joško Klisović, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Rada Borić, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. U panelu Važnost integracije načela ravnopravnosti spolova u lokalne politike i proračun govorila je Ana Marija Sikirić Simčić Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Rijeci. U panelu Primjeri dobrih praksi integracije načela ravnopravnosti spolova u lokalne politike i proračun govorile su: Marina Švagelj Jažić, koja je govorila o primjeni Strategije zaštite od nasilja u obitelji grada Križevaca, primjeri pozitivne lokalne prakse, Rada Borić – Grad Zagreb – lokalna politika za ravnopravnost spolova, Petra Sinovčić i Katarina Križan, Udruga Domine Split – Rodno osjetljiva analiza proračuna 5 jedinica lokalne samouprave na širem području Dalmacije, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru – Analiza primjene načela ravnopravnosti spolova u lokalnim politikama.
Konferencija je dio projekta Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ kojeg provodi Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama – udrugom Domine – organizacijom za promicanje ženskih prava, Udrugom “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” Pakrac, udrugom Pokretač Korenica, Udrugom žena Romkinja Bolja budućnost i Centrom za zdravo odrastanje „Idem i ja“ Mali Lošinj, od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.
Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.