Udruga HERA

Sudjelovanje na radionici na temu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu

Vijesti

Dana 27. travnja sudjelovale smo  na online izlaganju/radionici na temu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o radu.
1.1.2023. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o radu koje, između ostalog, donose novine u vezi sadržaja ugovora o radu, rada na daljinu i rada na izdvojenom mjestu rada, sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme…
Radionicu su vodile  Iva Čatipović (SOS Rijeka) i Lana Kučer (CESI). 
Izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su na snazi od 1. siječnja 2023. uvedene su velike novine u vezi sa zapošljavanjem radnika na određeno vrijeme. Cilj je zakonskih promjena utjecati na poslodavce kako bi što više zapošljavali radnike na neodređeno vrijeme, što povećava socijalnu sigurnost i kvalitetu života radnika. Novost je da je ograničen i broj uzastopnih ugovora na određeno vrijeme koje poslodavac smije sklopiti s istim radnikom, i to na najviše tri uzastopna ugovora. Ugovori se smatraju uzastopnima ako se istog radnika zapošljavalo na određeno vrijeme, a između dva ugovora nije proteklo više od tri mjeseca; prema starom Zakonu taj je rok bio dva mjeseca.

Kakve su sankcije za poslodavca koji se ne drži propisanih ograničenja? U odnosu na tijela državnog nadzora poslodavac pravna osoba izlaže se plaćanju prekršajne kazne od 4110 do 7960 eura, a poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi plaćanju kazne od 530 do 790 eura.

Prekršajna sankcija propisana je za oba prekoračenja: i za prekoračenje trajanja radnog odnosa na određeno dulje od tri godine i za više od tri uzastopna ugovora na određeno s istim radnikom. Pri tome se automatizmom zakonske odredbe smatra da je radnik koji nastavi raditi nakon proteka tri godine, odnosno s kojim je sklopljen četvrti ili sljedeći uzastopni ugovor na određeno, zaposlen na neodređeno vrijeme. Poslodavac mu može otkazati ugovor o radu samo ako ima opravdan razlog, uz poštovanje otkaznog roka i možebitnog prava radnika na otpremninu.