Udruga HERA

Sudjelovanje na konzultacijskoj radionici s ciljem sudjelovanja u izradi preporuka vezano uz primjenu pristupa Trauma Informed Care

Vijesti

Dana 24.04.2023. smo sudjelovale na konzultacijskoj radionici s ciljem sudjelovanja u izradi preporuka vezano uz primjenu pristupa Trauma Informed Care (TIC), a koji se odnosi na primjenu pružanja podrške ženama koje su preživjele nasilje koji se temelji na traumi uzimajući u obzir činjenicu da žene imaju traumu zbog preživljenog nasilja traume i da posljedice i saznanja o traumi treba uključiti u sve razine pomoći.
Radionica je organizirana u sklopu EU projekta Care4Trauma koji se provodi u pet zemalja i u kojem Autonomna ženska kuća Zagreb sudjeluje kao jedna od organizacija partnerica. Tijekom dosadašnje provedbe projekta istražile su situaciju u zemljama koje sudjeluju u projektu (Italiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Estoniji i Španjolskoj) koliko se trauma uzima u obzir u dokumentima nacionalnih država i koliko se provodi sustav podrške koji se temelji na činjenici da je žena koja je preživjela nasilje doživjela traumu. Do sada su provele dva istraživanja na temelju kojih će izraditi preporuke i krenut će s drugom fazom projekta koja se odnosi na edukacije stručnjakinja i stručnjaka koje/i pružaju podršku ženama koje su preživjele nasilje kako bi se više koristio taj pristup uz podizanje svijesti o tome zašto je takav pristup važan.