Udruga HERA

Kazneno djelo protiv sigurnosti prometa

Vijesti

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa propisana su u Glavi XXII. Kaznenog zakona.

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa su napad na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu (čl. 223), ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom (Il. 224), ugrožavanje posebnih vrsta prometa (čl. 225), obijesna vožnja u cestovnom prometu (čl. 226)i izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu (čl. 227).

Ovom glavom Kaznenog zakona zaštićene su različite vrste prometa (cestovni, željeznički, brodski, zračni, pa čak i promet žičarom).

Osigurana je zaštita prometa od osoba koje nisu sudionici/e u prometu (čl. 224), te od ugrožavanja samih sudionika/ca u prometu. Drugi nacionalni propisi na koje upućuju zakonski opisi nekih od kaznenih djela iz ove glave Kaznenog zakona su Zakon o Sigurnosti prometa na cestama, Zakon o zračnom prometu, Zakon o željeznici, Pomorski zakonik.

Kod ovih kaznenih djela i prekršaja iz sigurnosti prometa osnovne razlike su u konkretnom

ugrožavanju, što je obilježje kaznenih djela, te u obliku krivnje. Kod kaznenih djela namjera

je primarni oblik krivnje, a kod prekršaja je to nehaj, a počinitelj će odgovarati i za namjeru samo ako je to zakonom izričito propisano.

Informacije o KD protiv sigurnosti prometa donosimo u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke   kaznenih djela”.