Udruga HERA

Sudjelovanje na partnerskom sastanku u sklopu projekta Jačanje kapaciteta organizacija za online djelovanje u suzbijanju nasilja nad ženama

Vijesti

Dana 29. lipnja 2023. godine  smo sudjelovale na online partnerskom sastanku u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta organizacija za online djelovanje u suzbijanju nasilja nad ženama”.  Ispred Udruge HERA na sastanku su sudjelovale Lana Peršin Štambuk i Marina Švagelj Jažić. Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava u suradnji s Centrom za žene žrtve rata – ROSA provodi projekt usmjeren na jačanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, zagovaranja i unapređivanja javne svijesti, online
djelovanje u suzbijanju nasilja nad ženama te poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici. U okviru jačanja kapaciteta o unapređenju javne svijesti i zagovaranja osmislila  se i provela kampanja na društvenim mrežama s ciljem unapređenja javne svijesti o problemu rodno utemeljenog nasilja i informiranja javnosti i žena žrtava nasilja o dostupnoj pomoći koje pružaju organizacije civilnog
društva. Projekt se provodi od 21.03.2022. do 21.09.2023.
Ukupna vrijednost projekta je 417.041,50 kn. Iznos sufinanciranja od strane Europske unije iznosi354.485,28 kn, iznos sufinanciranja iz Državnog proračuna Repubilike Hrvatske iznosi 62.556,23kn.