Udruga HERA

Sudjelovanje na online predstavljanju rezultata “Ispitivanja javnog mnijenja i potreba roditelja maloljetne djece” te Smjernica za javne politike za usklađivanje privatnog i poslovnog života

Vijesti

Dana 12. srpnja 2023. godine sudjelovale smo na online predstavljanju rezultata “Ispitivanja javnog mnijenja i potreba roditelja maloljetne djece” i Smjernica za javne politike za usklađivanje privatnog i poslovnog života.

Predstavljanje rezultata provelo se u okviru projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” kojemu je cilj razvijanje i predlaganje adekvatnih javnih politika u svrhu usklađivanja privatnog i poslovnog života građana i građanki Republike Hrvatske sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda EU.