Udruga HERA

Sudjelovanje na Okruglom stolu “Inkluzivnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju”

Vijesti

Dana 26.svibnja 2023.godine  smo sudjelovale na Okruglom stolu “Inkluzivnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju” u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč i Visokog učilišta Algebra s ciljem poticanja diskusije o stupnju inkluzivnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj kao i otvorenosti prema LGBTIQ zajednici u obrazovanju. Na okruglom stolu su govorili/e:
Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH
Daniel Martinović, Dugine obitelji
Nataša Vajagić, Centar za građanske inicijative Poreč
Maja Brkljačić, Algebra LAB
Na okruglom stolu su predstavljeni obrazovni materijali izrađeni u sklopu Erasmus+ projekta UNIQUE, a koji mogu pomoći predavačima pri promicanju tolerantne i uključive atmosfere u učionicama.