Udruga HERA

Povodom 22.09. Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održana javna akcija u Đurđevcu u sklopu projekta NOVI POČETAK

Vijesti

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Udruga “HERA” Križevci u suradnji s Županijom Koprivničko-križevačkom i Centrom za socijalnu skrb Križevci organizirala je  22. rujna na Gradskoj tržnici u Đurđevcu,  javnu akciju senzibiliziranja javnosti na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kada su na zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene – supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja.

Osnovni cilj obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Javna akcija je dio kampanje “Za nasilje nema opravdanja” koja je dio aktivnosti projekta Novi početak financiranog  sredstva Europskog socijalnog fonda, a koji je usmjeren na  unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. 

Korisnik projekta je Koprivničko-križevačka županija, dok su projektni partneri Udruga “HERA“ Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci.  Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Javnu akciju su svojim prisustvom podržali/e zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica za zdravstveno-socijalne djelatnosti Županije, gradonačelnik grada Đurđevca, sudac Općinskog suda Koprivnica i voditelj Stalne službe u Đurđevcu, predstavnica Policijske uprave Koprivničko-križevačke i predsjednica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  sa suradnicama, predstavnice Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Križevci te predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.