Udruga HERA

Održan redovni mjesečni online sastanak programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Vijesti

U okviru programa „Mreža podrške i  suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ 31. kolovoza održan je redovni mjesečni online sastanak u organizaciji Ženske sobe.    Na sastanku su sudjelovali/e predstavnici/e 11 organizacija civilnoga društva uključenih u program.  Sastanak je dio  programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.