Udruga HERA

Održano online predavanje u sklopu projekta NOVI POČETAK “Psihološki aspekti rada sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja”

Vijesti

3. listopada održano je online predavanje “Psihološki aspekti rada sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja”. Predavačica je bila Anita Lauri Korajlija, profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, vanjska stručna suradnica Autonomne ženske kuće Zagreb. Predavanje je dio kampanje “Za nasilje nema opravdanja” koja je provedena u sklopu projekta NOVI POČETAK kojeg provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu s Udrugom “HERA” Križevci i Centrom za socijalnu skrb križevci uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda.