Udruga HERA

Održan Međusektorski sinergijski sastanak u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene “

Vijesti

27.rujna 2022.godine u prostorijama Udruge “HERA” održan je  Međusektorski sinergijski sastanak u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene ” s ciljem uspostavljanja smislenih i cjelovitih mjera, aktivnosti i preporuka za javne politike usklađivanja privatnog i poslovnog života. Tijekom sastanka prezentirani su rezultati istraživanja “Ispitivanje javnog mnijenja i potreba roditelja maloljetne djece” koje je provedeno u sklopu projekta od strane Sveučilišta u Zadru.

Projekt “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”, provodi  udruga B.a.B.e., a partneri su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR”, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine – organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85% u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Posrednička tijela su Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Europski strukturni i investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.).