Udruga HERA

Održana javna akcija u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Vijesti

U petak 11.studenog 2022.godine održale smo  u Sportskoj dvorani Ljudevita Modeca Križevci u sklopu 24. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije Javnu akciju. Javna akcija je dio aktivnosti programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Programom „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ građani/ke mogu dobiti  sljedeće usluge:

  1. emocionalnu i praktičnu podršku
  2. tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
  3. psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć (u prostorijama organizacije ili drugom prikladnom mjestu) žrtvama koje su prijavile kazneno djelo ili prekršaj kao i onima koje nisu prijavili
  4. pratnju na sud i dežurstvo na info pultovima koji su postavljeni u prostorijama sudova
  5. pratnja žrtve prilikom sudjelovanja u radnjama nadležnih institucija (policija, državno odvjetništvo, centri za socijalnu skrb i druge institucije) u mjestu sjedišta udruge kao i na terenu izvan sjedišta udruge tijekom radnog vremena institucija
  6. telefonsko savjetovanje od ponedjeljka do petka od 8 sati do 16 sati