Udruga HERA

Održan redovni mjesečni online sastanak partnerskih organizacija programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke

Vijesti

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ održan je 25. srpnja 2022.godine redovan mjesečni online sastanak putem aplikacije Zoom. Na sastanku su sudjelovali/e predstavnici/e 11 partnerskih organizacija uključenih u Mrežu.

Na sastanku se raspravljalo o  planu aktivnosti za nadolazeće razdoblje i izvještaja partnerskih organizacija o provedenim aktivnostima.

Sastanak je  dio aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.