Udruga HERA

Održana jednodnevna edukacija o pravima žrtava obiteljskog nasilja

Vijesti

Održana jednodnevna edukacija o pravima žrtava obiteljskog nasilja

21. srpnja 2022.godine održana je u prostoru Udruge “HERA” za zaposlenice, vanjske suradnice i volonterke  jednodnevna edukacija o pravima žrtava obiteljskog nasilja. Edukaciju je održao Miren Špek, dipl.iur. izvršni direktor  Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Edukacija je sadržavala sljedeće teme:

 • prava žrtava rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji,
 • pojedinačne procjene potrebe žrtve,
 • mjere zaštite/zaštitne mjere/mjere opreza,
 • nasilje nad osobama starije životne dobi s naglaskom na različite oblike prijevare
 • Presude Europskog suda za ljudska prava

Edukacija je dio aktivnosti projekta “Savjetovalište za  žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja” kojeg udruga provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica i Centrom za socijalnu skrb Križevci uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Opći cilj projekta:

 • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja

Specifični ciljevi projekta:

 • pružanje emocionalne i savjetodavne pomoći ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
 • pružanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja u Savjetovalištu za žrtve nasilja
 • suradnja i umrežavanje sa institucijama i organizacijama civilnoga društva u cilju razvijanja modela timskog pristupa rješavanju problema nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
 • osnaživanje kapaciteta stručnih osoba u savjetovalištu te stručnih osoba koje se u svom radu susreću sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja
 • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Svrha projekta je doprinijeti zaštiti žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja, povećati njihovo samopouzdanje dobivanjem informacija o ostvarivanju svojih prava te dobivanjem stručne savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći. Suradnjom sa nadležnim institucijama i OCD-a želimo doprinijeti razvoju učinkovitoga partnerstva s ciljem razvoja mreže socijalnih usluga za žrtve nasilja te prepoznavanje udruge “HERA” kao relevantnog aktera u borbi protiv nasilja te ostvarivanju ljudskih prava.