Udruga HERA

Obilježavanje 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Vijesti

Obilježile smo 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u suradnji s Gradom Križevci postavljanjem banera na zgradu Grada.
Baner je napravljen uz podršku Austrijskog kulturnog foruma kao dijela Veleposlanstva Republike Austrije u Hrvatskoj, čiji je jedan od prioriteta na polju ljudskih prava jačanje prevencije nasilja nad ženama, kako unutar Austrije, tako i u drugim zemljama.