Udruga HERA

Javna akcija u Koprivnici povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja

Vijesti

Dana 27. studenog 2023.godine  smo u Koprivnici u suradnji sa Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji održale javnu akciju povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
Osnovni cilj javne akcije je bio senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.
Javna akcija je dio aktivnosti projekta Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja.
Javnu akciju su podržali predstavnici /e Županije Koprivničko-križevačke te Grada Koprivnice.