Udruga HERA

Organizirano predavanje na temu “Direktno, kulturno i strukturno nasilje” u sklopu projekta Novi početak

Vijesti

Dana 17.05.2023.godine organizirale smo online  predavanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o nasilju te prevenciji nasilja u okviru provedbe projekta „NOVI POČETAK“.
Predavanje na temu “Direktno, kulturno i strukturno nasilje” održala je Lana Bobić, teologinja, feministkinja i aktivistkinja.
Projekt „NOVI POČETAK“ provodi Koprivničko-križevačka županija u partnerstvu sa Udrugom “HERA“ Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financijski podržan sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.
Svrha projekta je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji.