Udruga HERA

Organiziran online sastanak Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Vijesti

Dana 26.09.2023.godine  organizirale smo online sastanak za predstavnike/ce Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačka županija.

Teme sastanka su bile planiranje i provedba aktivnosti sukladno planu i programu rada za 2023. godinu te sudjelovanje na edukacijama od strane nadležnih ministarstava.

Sastanak je dio aktivnosti projekta Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja kojeg provodi Udruga “HERA“ Križevci u partnerstvu sa Udrugom „Iris“  Bjelovar. Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.