Udruga HERA

“Međunarodno i nacionalno zakonodavstvo o femicidu i provedba u praksi”

Vijesti

13.ožujka u okviru provedbe projekta „NOVI POČETAK“, a u sklopu promotivne kampanje “Za nasilje nema opravdanja” organizirano je online predavanje u svrhu podizanja svijesti javnosti o pravima žrtava obiteljskog nasilja te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja
Teme predavanja bila je: “Međunarodno i nacionalno zakonodavstvo o femicidu i provedba u praksi”. Predavanje je održala Nikolina Zec, feministička pravnica i aktivistica, Centar ROSA Zagreb.