Udruga HERA

Sudjelovanje na online predavanju “Žrtve seksualnog nasilja”

Vijesti

Dana, 30.08.2023. godine sudjelovale smo na online predavanju “Žrtve seksualnog nasilja – traumatske reakcije na biološkoj i neurološkoj razini” u organizaciji Tima Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja (116-006)
Predavanje je održala psihologinja i pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Veronika Košta.