Sudjelovanje na okruglom stolu

U petak, 09.12.2016.g. sudjelovale smo na okruglom stolu “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj” u organizaciji Ženske sobe Zagreb.

Okrugli stol  održao se u svrhu promocije publikacije „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u  suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“, koja sadržava rezultate istraživanja o ulozi, kapacitetima i održivosti organizacija civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja, Akcijski plan organizacija civilnog društva za suzbijanje nasilja nad ženama i Model održivosti organizacija civilnog društva koji rade sa ženama žrtvama nasilja.

Cilj okruglog stola je bio,  otvoriti dijalog o važnosti i ulozi organizacija civilnog društva u svim dosadašnjim, kao i budućim aktivnostima na suzbijanju nasilja nad ženama, jačanju suradnje među relevantnim akterima na ovom području i uključivanju  OCD-a kao ravnopravnih partnera u postupcima donošenja javnih politika.

Na okruglom stolu su govorile:

  • dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe (Prezentacija istraživanja Analiza uloge, kapaciteta i održivosti OCDa koji rade na suzbijanju nasilja nad ženama)
  • Anamaria Drožđan Kranjčec, Ženska soba (Prezentacija Akcijskog plana i Modela održivosti)
  • Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, dugogodišnja predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama (Uloga OCD-a u suzbijanju nasilja nad ženama prema Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji)
  • Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa, voditeljica Samostalne služba za  podršku žrtvama i svjedocima (Iskustva u suradnji s OCD-ima u pružanju direktne pomoći i podrške žrtvama nasilja)

Sudionice i sudionici okruglog stola bile su i  predstavnice/i nadležnih tijela i institucija i organizacija civilnog društva koji aktivno rade na suzbijanju nasilja nad ženama. Okruglom stolu je prisustvovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić koja je istaknula izuzetnu važnost suradnje sa organizacijama civilnoga društva.