Udruga HERA

Sudjelovanje u Beogradu na XIII. godišnjoj konferenciji Viktimološko Društvo Srbije Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive

Vijesti

Dana 23. i 24.11. 2023.g. sudjelovale smo u Beogradu na XIII. godišnjoj konferenciji Viktimološkog Društva Srbije Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive koja se prvog dana konferencije sastojala od 4. plenarne sesije: Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije o kojoj su govorile prof.dr. Jo- Anne Wemmers, Fakultet za kriminologija, Univerzitet u Montrealu, Aleksandra Ivanković, Evropska podrška žrtvama, Belgija.
U drugoj sesiji Sistem podrške žrtvama i resursi za prevladavanje posljedica viktimizacije govorili/e su: Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa i uprave; Nataša Novaković, Misija OEBS u Srbiji, Mirjana Dokmanovići, Institut društvenih nauka Srbije, Oliver Bačanović, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Bitola.
U trećoj sesiji Međusektorska suradnja i podrška žrtvama govorile su: Jasmina Krštenić, Osnovno tužilaštvo u Lazarevcu, Dušica Dimitrijević MUP Srbije, Anđela Pejoviz, Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, Tijana Mitrašević, Više javno tužilaštvo u Beogradu.
U četvrtoj sesiji Viktimizacija i društvena reakcija govorile su: Prof. dr Irma Kovčo Vukadin predstavila je istraživanje ,,Odnos između nasilne viktimizacije i mentalnog zdravlja” koje je provedeno na teritoriji Hrvatske. Prof. dr Ksenija Butorac, MUP Republike Hrvatske govorila je o procjeni i upravljanju rizikom od nasilja u obitelji sa aspekta policijskih službenika.Ivana Milosavljević-Đukić, Centar za decu i omladinu u svom izlaganju naglasila je da deca koja su svedoci porodičnog nasilja takođe su žrtve porodičnog nasilja. Ivana Andrijašević iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Hrvatske predstavila je publikaciju pod nazivom ,,116 006: Promjena počinje pozivom- statistički prikaz poziva i iskustva iz prakse”.
Dr Nataša Tanjević, Zamjenica zaštitnika građana Republike Srbije govorila je o problemu dugotrajnog izdržavanja kazni zatvora.
Drugi dan konferencije obuhvaća 3 sesije sa temama: Različiti oblici viktimizacije: istraživanja, zakonodavstvo i praksa; Međunarodni panel o univerzitetima i seksualnom i rodno povezanom nasilju: Odgovor nije dovoljan!; Žrtve, Viktimizacija i društvena reakcija. Tijekom konferencije predstavljene su i poster prezentacije Joga kao dio brige o sebi.