Udruga HERA

Sudjelovanje na dvodnevnom treningu “Upoznavanje s rezultatima istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja te razmjena stečenih znanja i iskustva “

Vijesti

23. i 24. siječnja 2023.godine  sudjelovale smo u Zagrebu na dvodnevnom treningu “Upoznavanje s rezultatima istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja te razmjena stečenih znanja i iskustva ” i sastanku u sklopu projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene” . Nositeljica projekta je udruga B.a.b.e., a partneri/Ce na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko – srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga “HERA” Križevci, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga “IZVOR” Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine-organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-zona te Mreža mladih Hrvatske.