Udruga HERA

Održan okrugli stol Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela

Vijesti

28.studenog 2022.godine organiziran je  u Koprivnici u suradnji s PU Koprivničko-križevačkom u prostoru Uprave organizirale okrugli stol Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela. Okrugli stol dio je aktivnosti programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Cilj okruglog stola bio je doprinijeti jačanju sustava podrške žrtvama i svjedocima te umrežavanju organizacija civilnog društva i institucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.

Na okruglom stolu su izlagali/e:

  • Kristina Filipović,  policijska službenica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji, Ravnateljstvo policije – Uloga policije u sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja
  • Maida Pamuković, Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa i uprave – Pojedinačna procjena potrebe žrtve
  • Maja Gregurović, Ured načelnika PU Koprivničko-križevačke – Važnost međusektorske suradnje u sustavu podrške žrtvama i svjedocima
  • Nives Jozić Kvastek, suradnica na programima, Ženska soba Zagreb – predstavljanje programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
  • Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Iskustva u sustavu referiranja žrtvi
  • Marina Švagelj Jažić, Udruga “HERA“ Križevci, moderatorica okruglog stola

Na okruglom stolu govorilo se o pristupu i ulozi policije u sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, provedbi programa Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela na području Koprivničko-križevačke županije, odnosu institucija i organizacija civilnoga društva, razvoju i važnosti upućivanja žrtava od strane policije na službu za podršku žrtvama i svjedocima,  iskustvima i dobroj praksi kao i mogućnostima unapređenja suradnje,  nedostatku službi za podršku žrtvama i svjedocima, sustavu naprednog referiranja žrtvi te  iskustvu u provedbi pilot projekta referiranja žrtvi. 

Okrugli stol organiziran je u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kojeg Udruga “HERA“ Križevci provodi na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije. Program je financijski podržan sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave