Udruga HERA

Održan dvodnevni trening u Trakoščanu u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Vijesti

Dana 19. i 20. svibnja 2022. godine u Trakošćanu je održan drugi Međuresorni trening u sklopu aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave RH.

Trening su organizirale  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga” HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Informativno pravni centar, Slavonski Brod,  S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, CESI: SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja te Ženska grupa Karlovac „Korak“.

Trening je prvenstveno bio namijenjen predstavnicima/ama nadležnih tijela i institucija koje djeluju na području županija u kojima navedene organizacije civilnog društva provode program „Mreža podrške“ te predstavnicima/ama samih organizacija civilnog društva.

U prvom danu treninga bavili smo se temom  „Zaštita žrtve prije i tijekom kaznenog/prekršajnog postupka“ te „Uloga ovlaštenog tužitelja“ o čemu je govorila sutkinja u mirovini Branka Mašić. Zatim je  zamjenica državne odvjetnice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Albina Tisanić  izlagala na temu „Položaj državnog odvjetnika/ice u odnosu na žrtve i odnosu na oštećenika“, a prvi dan treninga smo zaključili s predavanjem putem ZOOM aplikacije koje je održala Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica  s temom „Uloga/položaj opunomoćenika žrtve i položaj i prava oštećenika u kaznenom postupku“ .

Drugi dan treninga  nastavljen je predavanjem profesorice dr. sc. Irme Kovčo Vukadin s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Tema izlaganja bila je „Posredna traumatizacija svih uključenih u direktan rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela“. Posljednja izlagačica bila je Tatjana Vlašić, univ.spec.act.soc. koja je izlagala na temu „Proces supervizije kod pomagačkih struka i u radu s ranjivim skupinama“ te smo radni dio treninga završili vježbama u grupama.