Udruga HERA

Sudjelovanje na sastanku Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Brodsko-posavske županije

Vijesti

25. studenog 2022.godine sudjelovale smo  u Slavonskom brodu povodom 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na poziv Informativno pravnog centra Slavonski brod na sjednici Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Brodsko-posavske županije. Na sjednici je predstavljen rad Županijskog tima Koprivničko-križevačke županije te se raspravljalo o problemima u ostvarivanju prava žrtava obiteljskog nasilja te preporukama u svrhu kvalitete rada županijskih timova za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.