Udruga HERA

Sudjelovanje na partnerskom sastanku programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Vijesti

28.11.2022.godine  sudjelovale smo zajedno sa predstavnicima/ama ostalih 10 organizacija civilnog društva koje čine Mrežu partnerskih organizacija na Partnerskom sastanku programa “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke žrtvama  kaznenih djela.
Može biti slika sljedećeg: 19 ljudi i tekst