Udruga HERA

Potpisan ugovor za treću godinu provedbe programa “NISI SAMA-unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja

Vijesti

Udruga “HERA“ Križevci potpisala je 13. lipnja 2022. godine sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ugovor za provedbu treće godine programa  “NISI SAMA – unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja”.

Program se provodi u partnerstvu sa Gradom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci.

Program je usmjeren na podizanje standarda kvalitete pružanja stručne pomoći i podrške, psihosocijalnog i pravnog savjetovanja te grupa podrške, radionica i edukacija namijenjenih jačanju samopouzdanja i povećanju mogućnosti zapošljavanja žena žrtava nasilja, žena koje su izašle iz skloništa i drugih socijalno osjetljivih skupina (dugotrajno nezaposlene žene, u riziku od siromaštva).

 

Opći cilj programa:

  • pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja te jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području razvoja i pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja

 

Specifični ciljevi programa:

  • razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, te drugih osjetljivih skupina u svrhu osnaživanja i integracije stjecanjem vještina i kompetencija s ciljem povećanja mogućnosti zapošljavanja
  • unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći
  • osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

 

Provedbom programa osigurava se:

  • razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga i promicanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi u zajednici za žrtve nasilja
  • razvoj usluga koje direktno pridonose prevladavanju jazova u postojećoj mreži usluga, proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za žrtve nasilja i koje potiču što veću samostalnost i neovisno življenje posebice ranjivih skupina korisnika
  • veću dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja
  • povećanje kvalitete usluga za žrtve nasilja
  • poticanje uključivanja udruga kao najbrojnijih organizacija civilnog društva pružatelja socijalnih usluga
  • razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje), kako bi zajedničkim naporima uspješnije rješavali potrebe žrtava nasilja te definirali prioritete za daljnji razvoj usluga.

Tijekom protekle 2 godine pruženo je 71 usluga emocionalne podrške, 70 usluga praktičnih informacija i pomoći, 66 informacija o pravima,  30 usluga pravnog savjetovanja,  29 usluga psihološkog savjetovanja te 31 usluga savjetovanja od strane socijalne radnice. Održano je 8 radionica za osnaživanje žena žrtava nasilja – „Kako povećati samopouzdanje  i kako pokrenuti posao od kuće“, Kako upravljati ciljevima i preprekama, Kako uspješno komunicirati. U aktivnosti Edukacije i osposobljavanje žena žrtava nasilja za stjecanje vještina te mogućnosti zapošljavanja uključeno je 11 žena, od čega je 9 žena završilo tečaj za knjigovotkinju, 1 žena završila tečaj hrvatskog jezika te 1 žena autoškolu., 10 žena je kroz mentorsku podršku pružena podrška u traženju posla, pomoć u pisanju životopisa i zamolbi za posao.