Udruga HERA

Kazneno djelo prijetnje

Vijesti

Žrtve svih kaznenih djela imaju pravo na pomoć i podršku, kao i na pravovremenu i jasnu informaciju o svojim pravima i mogućnostima.