Udruga HERA

Javna rasprava „Gdje su žene u lokalnim politikama? – Prepoznavanje potreba različitih skupina žena kroz javne politike“

Vijesti

Ženska mreža Hrvatske sa svojim članicama – Udruga Domine – organizacijom za promicanje ženskih prava, Udrugom HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Zamir Pakrac, udrugom Pokretač Korenica, @Udrugom žena Romkinja Bolja budućnost i Centar Idem Ija Mali Lošinj, provela je analizu lokalnih javnih politika vezano za 3 ključna područja Strategije Europske komisije: sloboda od nasilja, rodno ravnopravno gospodarstvo i ravnopravnost žena u vodećim položajima u svim područjima društva.
Analiza koja je provedena tijekom 2022. i 2023. godine usmjerena je na potrebe posebno marginaliziranih i ranjivih skupina žena: Romkinje, lezbijke, žene s invaliditetom, žene koje su proživjele nasilje, pripadnice nacionalnih manjina, žene u ruralnim područjima, starije žene, mlade žene i djevojčice.
Istraživanje se provodilo u 8 jedinica lokalne samouprave, vodeći računa o teritorijalnoj pokrivenosti te su analizirani glavni strateški dokumenti, odnosno lokalne javne politike gradova Zagreba, Splita, Križevaca, Malog Lošinja i Pakraca te općina Biskupija, Donji Lapac i Plitvička jezera.
Rezultate analize predstavit će članice Ženske mreže Hrvatske koje su provele analizu u svojim lokalnim sredinama. Rezultati analize bit će predstavljeni u četvrtak 26. listopada s početkom u 11 sati i to u jedinicama lokalne samouprave gdje je provedena analiza:
Zagreb – Centar za ženske studije, Dolac 8
Split – Udruga Domine, Bosanska 4
Križevci – Hera Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18
Pakrac – Vijećnica grada Pakraca, Trg Josipa bana Jelačića 18
Korenica – Kulturno informativni centar KIC, Trg svetog Jurja 19
Donji Lapac – Ženska grupa Donji Lapac, Stojana Matića 10
Mali Lošinj – Gradska knjižnica i čitaonica (mala dvorana), Zagrebačka 2
Događaj će se moći pratiti putem video-linka:
Analiza je provedena u sklopu projekta „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ financiranog od strane Fonda za aktvno građanstvo u Hrvatskoj, javni poziv za srednje projekte 2022.