Udruga HERA

Jacanje kapaciteta organizacija za online djelovanje u suzbijanju nasilja nad zenama

Vijesti

Centar za zene zrtve rata – ROSA u suradnji s partnerskom organizacijom Udrugom “HERA” Krizevci – za zastitu i promicanje ljudskih prava provodi projekt usmjeren na jacanje kapaciteta OCD-a za neposredan rad u podrucju zaposljavanja, socijalnog ukljucivanja i obrazovanja, zagovaranja i unapredjivanja javne svijesti, online djelovanje u suzbijanju nasilja nad zenama te poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici. U okviru jacanja kapaciteta o unapredjenju javne svijesti i zagovaranja osmisliti ce se i provesti kampanja na drustvenim mrezama s ciljem unapredjenja javne svijesti o problemu rodno utemeljenog nasilja i informiranja javnosti i zena zrtava nasilja o dostupnoj pomoći koje pruzaju organizacije civilnog drustva.
Projekt se provodi od 21.03.2022. do 20.09.2023.
Ukupna vrijednost projekta je 417.041,50 kn. Iznos sufinanciranja od strane Europske unije iznosi 354.485, 28 kn, iznos sufinanciranja iz Drzavnog proracuna Repubilike Hrvatske iznosi 62.556,23 kn.
Vise informacija o projktu moze se dobiti putem maila cenzena@zamir.net.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.  

Sadrzaj objave iskljuciva je odgovornost Centra za zene zrtve rata – ROSA.