Udruga HERA

10. prosinac Međunarodni dan ljudskih prava

Vijesti

📌10. prosinac Međunarodni dan ljudskih prava
obilježava se na dan kada je 1948. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima (u daljnjemu tekstu: Deklaracija). Deklaracijom je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”.

Godine 1950. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 10. prosinca Danom ljudskih prava kako bi se usmjerila pozornost „naroda svijeta” na Deklaraciju kao zajedničko mjerilo postignuća svih naroda i država.