Udruga HERA

1. intervizijski sastanak programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Vijesti

28. veljače sudjelovale smo na 1. intervizijskom sastanku programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u 2023. g., zajedno s predstavnicima/ama 10 drugih organizacija civilnog društva koje provode program.
Ispred naše organizacije na sastanku su sudjelovale Marina Švagelj Jažić i Lana Peršin Štambuk.
***************************************************
Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” se provodi u 17 županija, a Udruga “HERA” program provodi u Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Program provode Ženska soba kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.