Udruga HERA

Održan okrugli stol na temu zaštite prava civilnih žrtava rata uključujući i žrtve seksualnog nasilja

Vijesti

28.rujna 2022.godine  u prostorijama Udruge “HERA” u suradnji sa Centrom za žene žrtve rata – ROSA održan je okrugli stol na temu zaštite prava civilnih žrtava rata uključujući i žrtve seksualnog nasilja. Cilj okruglog stola je bio informirati lokalnu zajednicu o sadržaju zakona relevantnih za ostvarenje prava.
Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici/e PU Koprivničko-križevačke, PP Križevci, PU Bjelovarsko- bilogorske, PP Daruvar, predstavnice Upravnog odjela za zdravstveno -socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije te predstavnice HERE i ROSE.
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u ratu usvojen je u srpnju 2015. godine, a prema službenim podacima Ministarstva hrvatskih branitelja tek 10—15% od ukupnog broja žrtava je ostvarilo prava po ovom Zakonu. Zakon o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata usvojen je u srpnju 2021. godine i potrebno je informirati javnost o njegovom sadržaju, postupku prijave i provedbi, istaknuto je ovom prigodom.