Udruga HERA

Kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja

Vijesti

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” donosimo informacije o kaznenom djelu : ZLOUPORABA SNIMKE SPOLNO EKSPLICITNOG SADRŽAJA ČLANAK 144.a KAZNENOG ZAKONA

Ovo kazneno djelo uvedeno je šestom novelom Kaznenog zakona iz srpnja 2021. godine.

Radi se o kaznenom djelu za koje je u svakodnevnom izričaju prihvaćen izraz osvetnička pornografija.

Temeljnim oblikom ovog kaznenog djela sankcionira se onaj tko zlouporabi odnos povjerenja i bez pristanka snimane osobe učini dostupnim trećoj osobi snimku spolno eksplicitnog sadržaja koja je snimljena uz pristanak te osobe za osobnu uporabu i na taj način povrijedi njezinu privatnost.

Kvalificirani oblik propisan je kada počinitelj temeljno kazneno djelo počini putem računalnog sustava iii mreže i na taj ga način učini dostupnim večem broju osoba.

Ovo kazneno djelo progoni se po prijedlogu.

Nadalje, ovim kaznenim djelom štiti se odnos povjerenja, a kumulativno se traži i nepostojanje pristanka snimane osobe da se učini dostupnim trećoj osobi snimka spolno eksplicitnog sadržaja.