Udruga HERA

Vijesti

Započela provedba projekta "Podrška svjedocima i žrtvama"

Od 02.01.2017.g. “HERA” Križevci započela je sa provedbom projekta “Podrška žrtvama i svjedocima” koji je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa. Opći cilj projekta je razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Koprivničko-križevačkoj županiji, s obzirom da u županiji nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.  Specifični ciljevi projekta su pružanje emocionalne podrške svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji,  informiranje žrtava o njihovim pravima, te osiguravanje  psihosocijalne podrške žrtvama i pravno savjetovanje.

Podrška je usmjerena na žrtve koje su u prekršajnom ili  kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, ali  i na  one osobe koje nisu prijavile kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u institucije.  Ovim projektom osiguravamo emocionalnu podršku, informacije o pravima, praktične informacije i pratnju na sud žrtvama i svjedocima i članovima njihovih obitelji. Žrtve i svjedoci kaznenih djela mogu nas kontaktirati na broj 271 335 ili na broj SOS telefona na 711 077 te zatražiti potrebne informacije. Isto tako mogu nam se javiti i osobe prema kojima je počinjeno neko od kaznenih djela, ali koje  nikome nisu prijavile ono što su doživjele.

Sukladno aktivnostima navedenima u projektu, Udruga Hera će žrtvama koje joj se obrate osigurati ujedno i stručnu psihosocijalnu, pravnu i savjetodavnu pomoć kroz individualni i/ili grupni rad.

Sudjelovanje u sudskom postupku za žrtve i svjedoke može biti stresno i nelagodno iskustvo, a za pojedine žrtve teških kaznenih djela kazneni postupak može predstavljati i sekundarnu viktimizaciju.

Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela bitna je zato što je to temeljna funkcija prethodnog i kaznenog postupka, time se generalno povečava spremnost žrtve za prijavljivanjem kaznenog djela, a sudjelovanje žrtve u postupku je ključan element za donošenje pravomoćne sudske odluke. Uspostavljanjem ove usluge, nadamo se da ćemo omogućiti poboljšanje kvalitete života pojedinaca, ali i lokalne zajednice te doprinijeti razvoju zdravog društva. Projekt dugoročno može dovesti  do  smanjenje nelagode, straha i stresa za žrtve i svjedoke, žrtve i svjedoci osječaju zaštićenost  te  važnost  i dostojanstvo prilikom davanja iskaza, što dovodi do kvalitete iskaza a kod svjedoka do veće spremnosti za svjedočenje, povjerenja u pravosudni sustav te učinkovitijeg ostvarivanja zakonskih prava žrtava.