Udruga HERA

Vijesti

Od 12. do 13.05.2018.g. sudjelovale smo u Zagrebu na petom sastanku  o  “ Feminističkom strateškom promišljanju V“.  Sastanak je organizirao  Mediteranski ženski fond (MedWF) u suradnji s Centrom za žene žrtve  rata (Rosa) i Centrom za ženske studije. Na sastanku su sudjelovale 24 predstavnice ženskih  organizacija civilnoga društva iz cijele Hrvatske. Ispred udruge “HERA” na sastanku je sudjelovala predsjednica udruge Marina Švagelj Jažić. Cilj sastanka je bio analiza stanja ženskih ljudskih prava u RH te strateško planiranje djelovanja i razvoja ženskih ljudskih prava u RH.