Udruga HERA

Vijesti

U  četvrtak, 6. travnja 2017, u hotelu Arcotel u Zagrebu, od 11 do 13 sati Hrvatski pravni centar organizirao je javnu tribinu u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima te Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima. Tribini je prisustvovala i predstavnica “HERE”.

Panelistice tribine su bile Maja Vajda Minivrana, izvanredna profesorica s Pravnog fakulteta, Katedra za kazneno pravo Svaučilišta u Zagrebu i Maja Kević, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a tribinu je moderirala Heidi Eterović iz Hrvatskog pravnog centra.

Predstavnici/e  institucija i organizacija civilnoga društva koji su aktivni u području trgovanja ljudima i zaštite ljudskih prava imali su prilike  iznijeti svoja iskustva, opažanja i prijedloge, budući će ova dva dokumenta koji su bili predmetom rasprave uvelike određivati način i opseg zaštite prava žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije iznesene na tribini bit će u pisanom obliku poslane predlagatelju u okviru javne rasprave.

Tribinu je organizirao HPC u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“, kojeg financira Europska komisija u okviru programa IPA 2012, a sufinanciraju Ured za udruge Vlade RH i Hrvatski pravni centar.