Udruga HERA

Vijesti

Ženska soba i Udruga za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O.R. organizirale su Treći tematski sastanak za članice i članove Nacionalnog tima i Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Dana 28. rujna 2021. održan je posljednji tematski sastanak „Uloga i važnost Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ online putem uz moderaciju koordinatorice Ženske sobe i članice Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji dr. sc. Maje Mamule.

Na tematskom sastanku za ćlanice i članove Nacionalnog i Županijskih timova sudjelovala je i predstavnica Udruge “HERA”.

Na tematskom sastanku su sudjelovale predstavnice i predstavnici Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja. Također su bili prisutni i članovi i članice Nacionalnog tima, odnosno njihove delegacije: državni tajnik Jure Martionović, Ministarstvo pravosuđa i uprave, državni tajnik prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, Josipa Crnoja Bartolić i Marijana Pekvarić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Tihana Balija iz Službe za ljudska prava iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Vesna Hrvoj Šic iz Službe za strukovno obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na Trećem tematskom sastanku je prezentirana radna verzija dokumenta Izazovi u radu i Preporuke za unaprjeđenje rada Županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dokument je nastao nakon nekoliko zajedničkih sastanaka predstavnica i predstavnika Županijskih timova u periodu od travnja do rujna 2021. godine.

Sudionice i sudionici tematskog sastanka su se reflektirali na pojedine točke prezentiranih Izazova u radu i Preporuka za unaprjeđenje rada koji će nakon dodatnih komentara i dorade biti poslani na nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi.

Tematski sastanak je sastavni dio projekta “Seksualno nasilje u obitelji – otvoreno o skrivenom” kojeg Ženska soba – Centar za seksualna prava provodi u partnerstvu s Udrugom za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.